Hoofdlijnen van het SOB beleid

Doelstelling

 

Onze lessen zijn erop gericht cursisten zo snel mogelijk een basiskennis van het Nederlands bij te brengen. Zodat zij zich sneller thuis voelen in onze stad en in ons land. Wij bieden cursussen in de Nederlandse taal en cultuur aan anderstaligen in Amsterdam (West), in kleine groepen, op verschillende niveaus, met veel individuele aandacht. De cursussen van het SOB zijn breed opgezet en gaan dieper dan het reguliere aanbod van het Stadsdeel in het kader van het inburgeringstraject. Het SOB biedt aan mensen met een baan de gelegenheid om de lessen te volgen op twee avonden per week, sinds kort ’s avonds ook één keer per week. De cursisten kunnen bij het SOB maximaal drie jaar de lessen volgen. Zo kunnen ook mensen die het inburgeringsexamen met succes hebben afgerond hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur verdiepen.

 

Doelgroep

 

Door subsidie van de gemeente Amsterdam wordt het SOB in staat gesteld om de lessen aan te bieden tegen een relatief laag bedrag, waardoor ook de nieuwkomers met een laag inkomen de lessen kunnen volgen. Wij vinden dat heel belangrijk, want voor deze doelgroep is het SOB ruim dertig jaar geleden ontstaan.

In de huidige tijd wordt het cursistenbestand gevormd door zowel hoog als laag opgeleide mensen, met verschillende niveaus van kennis van de Nederlandse taal. Dat stelt extra eisen aan de samenstelling van de lesgroepen en aan de vaardigheden van de lesgever. Het SOB wil daarom goed samenwerken met de ABC-Alliantie in Amsterdam West, die de lesgevers kan ondersteunen en trainen in die vaardigheden.

 

Vrijwilligers

 

Het SOB werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zowel de lesgevers, de teamcoördinatoren als de bestuursleden verrichten hun werk tegen een kleine vrijwilligersvergoeding.. Bovendien worden de reiskosten vergoed volgens GVB-tarief.