Bestuur SOB

Het bestuur van het SOB bestaat, net als alle andere medewerkers uit vrijwilligers.

Momenteel bestaat het bestuur uit vier personen, te weten:

Desirée Hagenbeek (secretaris)

Johan Pak (penningmeester)

Emmalien Springer (lid) en

Wim Beckers (voorzitter)

Het huidige bestuur is op zoek naar aanvulling en dat betekent dat kandidaten zich, liefst schriftelijk, kunnen melden bij het SOB op postadres Borgerstraat 52 A, 1053 PV Amsterdam.